Производител на цялостна, специализирана медицинска мебелировка и оборудване на болнични стационари, операционни зали, медицински центрове и лекарски кабинети.