SOLAR Ltd.


- производител на висококачествена термочувствителна диаграмна регистрираща хартия форматирана на ролки и блатове в точните размери и качество, подходящо за работа с медицински апарати, във всичките им разновидности, фабрични марки и технически възможности:
ЕКГ (Електрокардиографи)
ЕЕГ (Електроенцефалографи)
Фетални монитори
Дефибрилатори
Лабораторни апарати
Други

МЕДИТРЕЙД ЕООД е изключителен представител и вносител за: България, Румъния, Гърция, Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Унгария.