МЕДИТРЕЙД ЕООД е изключителен представител и вносител на термочувствителна, диаграмна, регистрираща хартия ROLLMED за Р. България на фирма Solar Ltd.  Хартията е форматирана на ролки и блатове за:
ЕКГ(електрокардиографи); Дефибрилатори; ЕЕГ(електроенцефалографи); Фетални монитори; Лабораторни апарати и др.
МЕДИТРЕЙД ЕООД е изключителен представител и вносител
за Р. България на фирма
DURICO - производител на висококачествена видео-принтерна хартия в услуга на образното диагностициране и работа с ехографски принтери.

МЕДИТРЕЙД ЕООД е изключителен представител и вносител за Р. България на фирма
Plasti-med -  производител на висококачествени стерилни и нестерилни еднократни медицински изделия от пластмаса.

МЕДИТРЕЙД ЕООД е изключителен представител и вносител за Р. България на фирма TURKUAZ-  производител на висококачествен гел за ултразвукови и електрокардиографски изследвания.МЕДИТРЕЙД ЕООД е изключителен представител и вносител за Р. България на фирма MAK Hospital equipment -  производител на цялостна специализирана медицинска мебелировка и оборудване на болнични стационари, операционни зали, медицински центрове и лекарски кабинети.