Фирма МЕДИТРЕЙД ЕООД е внедрила и приела сертифицирана система за управление на качеството в съответствие със съандарта EN ISO 9001:2015 със съдействието и подкрепата на
"Деметра-Консулт" ООД (office@demetra-consult.com)